عفونت همزمان سل و اچ آی وی

عفونت همزمان  سل و اچ آی وی

 بر اساس دستورالعمل بالینی برای جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی


 

 
سل پیشرفت اچ آی وی را سریعتر می کند
بدون درمان، سل در مبتلایان به اچ آی وی سیری سریعتر و همیشه کشنده دارد
اچ آی وی ،بر تظاهرات بالینی سل تاثیر می گذارد
اپیدمی اچ آی وی ،همه گیری سل را در پی دارد 

تشخیص سل نهفته

همه مبتلایان به اچ آی وی باید از نظر سل نهفته ارزیابی شوند

چگونه؟

.1تست پوستی PPD>or=5mm ، بعد از رد سل فعال با ارزیابی بالینی،گرافی قفسه سینه و AFB خلط  / تست پوستی سالانه تکرار شود در صورت CD4<200 و منفی بودن تست پوستی ،تکرارآن بعد از افزایش CD4 به بیش از 200
.2تماس قابل توجه اخیر با باسیل کخ (مانند سل ریوی خلط مثبت) بعد از رد سل فعال با ارزیابی بالینی،گرافی قفسه سینه و AFB خلط صرف نظر از نتیجه تست پوستی PPD
.3ضایعات حاکی از سل قدیمی در CXR   بعد از رد سل فعال با ارزیابی
بالینی،گرافی قفسه سینه و AFB خلط صرف نظر از نتیجه تست پوستی PPD

همه مبتلایان به اچ آی وی و سل نهفته، در صورتی که قبلا درمان سل فعال یا سل نهفته نشده باشد،باید درمان سل نهفته دریافت کنند .
چه رژیم درمانی؟

 آموزش های بیمار در درمان  سل نهفته

دربیماری که تحت بررسی از نظر سل نهفته است، صورتی که شک بالینی به سل فعال زیاد باشد ،درمان سل شود تشخیص سل فعال

1.ارزیابی علائم بالینی:در صورت شک بالینی به سل فعال زیاد باشد ،درمان سل را می توان شروع نمود

2.بررسی AFB خلط

3.CXR

4.سایر بررسی ها

چند نکته مهم درمان سل یا اچ آی وی کدام اولویت است؟

نقش ریفامپین در درمان سل؟

شروع همزمان درمان سل و اچ آی وی ؟

  آموزش های بیمار در درمان سل فعال

ART regimen

Preferred Regimens

{Efavirenz*600mg daily HS + lamivudine 150mg BID + zidovudine
300mg BID}     Or

{Nevirapine**200mg daily for 14 days then 200mg BID + lamivudine150mg BID  + zidovudine300mg BID}

Alternative Regimens

NNRTI-Based

 {Efavirenz* 600mg daily HS + lamivudine 150mg BID  + (abacavir 300mg BID or didanosine200mg BID
or stavudine***40mg BID) }

Or

{Nevirapine**200mg daily for 14 days then 200mg BID +
lamivudine150mg BID  +( stavudine 40mg
BID or didanosine200mg BID or abacavir 300mg BID) }

3 NRTI-Based

{Abacavir 300mg BID + zidovudine300mg BID + lamivudine 150mg
BID}

مردی 51 ساله مبتلا به اچ آی وی  روز گذشته از زندان آزاد شده وبه شما مراجعه کرده است .وی می گوید  در حال حاضر مشکلی ندارد ولی دو روز قبل از ترخیص در جریان مراقبت های داخل زندان تست پوستی درجلوی  ساعد وی انجام شده که محل آن متورم شده .درسطح قدامی ساعد وی ایندوراسیونی با قطر 10mm دیده می شود. شما برای این بیمار چه پیشنهادی دارید؟ مردی 35 ساله به علت تب ،ضعف و بی حالی  و سرفه های پراکنده از یک ماه قبل به شما مراجعه کرده است.سابقه مصرف تزریقی مواد را به مدت دو سال تا حدود 8 سال قبل می دهد.حدود یکسال قبل آزمایش  اچ آی وی داده و نتیجه آن مثبت بوده است ودر همان زمان CD4برابر با 160
داشته و پس از آن تحت مراقبت نبوده است.در معاینه ill  است، PR=110 ، RR=30 ، T=39 ،BP=100/60 دارد .بقیه معاینه نکته قابل توجه ندارد. CXR وی در اسلاید بعدی نمایش داده شده است.نظر شما در باره درمان وی چیست؟

مردی 41 ساله به علت تب ،تعریق  و سرفه های با خلط خونی و احساس تنگی نفس از یک و نیم ماه قبل به شما مراجعه کرده است.سابقه مصرف تزریقی مواد را از 4 سال می دهد.در معاینه ill  است، PR=105 ، RR=28 ، T=38 ،BP=110/60 دارد .سمع ریه رال در نواحی تحتانی ریه راست دارد.بیمار کاشکتیک است.بقیه معاینه نکته قابل توجه ندارد. در بررسی آزمایشگاهی HIV مثبت با CD4=75 است.گرافی سینه مطابق زیر است.AFB  خلط مثبت است.نظر شما در باره درمان وی چیست؟

مردی 45 ساله به علت تب ،ضعف ،درد کمری در نواحی تحتانی توراسیک و بی  حالی  و کاهش وزن از 4ماه قبل به شما مراجعه کرده است.سابقه بیماری مهم و مرف تزریقی مواد ندارد حدود 10 سال قبل  به مدت یک سال در زندان بوده است.در معاینه ill  است، PR=110 ، RR=30 ، T=38.5 ،BP=100/60 دارد . در ناحیه T12 کیفوز دیده می شود.بقیه معاینه نکته قابل توجه ندارد.در CBC  دارای Hb=9g/dl،WBC=5200،Plt=160000 و  ESR=88دارد. گرافی مهره های کمری  وی در این اسلاید نمایش داده شده است. نظر شما در باره Mx وی چیست؟ تصویر زیر مربوط به مردی 41 ساله است که از حدود 4 ماه قبل دچار توده ای با قوام سنگی و matted  و بدون درد در ناحیه ساب مندیبولار راست   شده که بتدریج با افزایش اندازه و گسترش به ناحیه لترال گردن در همان سمت و کاهش وزن 12kg همراه بوده است.تب ولرز ،سرفه وخلط ،اختلالات بلع وتنفس یا مشکل دیگر نداشته.بیماریک بار FNA  شده که تعدادی سلول های التهابی غیرویژه دیده شده . چندین بار برای بیوپسی مشاوره ENT  شده  که موفقیت آمیز نبوده است.سابقه مصرف تزریقی مواد راشته است.در معاینه ill  و کاشکتیک است، PR=110 ، RR=30 ، T=38.5 ،BP=100/60 دارد و توده ای با مشخصات زیر وبا تموج مشاهده می شود.   در CBC آنمی خفیف NN ،ESR=90 ،CXR نرمال وHIV مثبت بوده است.توصیه های شما برای Mx ؟

 

/ 0 نظر / 38 بازدید