دیابت

دیابت ازجمله بیماری های متابولیک بوده و یک اختلال چندعاملی است که با افزایش مزمن قند خون یا هیپرگلیسمی (طبق معیارهای تشخیصی ) مشخص می شود و ناشی از اختلال در ترشح یا عمل انسولین و یا هر دوی آنها است
vروش ایجاد:
  •  عدم تولید انسولین به حد کافی توسط پانکراس
  •  ناتوانی بدن در استفاده درست از انسولین تولید شده

 

vآسیب جدی به بسیاری از سیستم های بدن به ویژه اعصاب و عروق خونی در طول زمان در اثر افزایش قند خون(هایپر گلایسمیا)

 

 
/ 0 نظر / 4 بازدید