کزازTetanus

  الف-مقدمه ومعرفی بیماری کزاز

1-تعریف واهمیت بهداشتی 

کزاز یکی ازقدیمی ترین وکشنده ترین بیماری عفونی است که قابل پیشگیری با واکسن است.
کزاز نوعی بیماری نرولوژیک است که با افزایش تون واسپاسم های عضلات مشخص می شود.

اسپور کلوستریدیوم تتانی به فراوانی در محیط اطراف وجود دارد وبه طرق مختلف ممکن وارد بدن گردد.

2-اتیولوژیک

-کلستریدیوم تتانی باسیل گرم مثبت بی هوازی متحرک ومولداسپوری است که به فراوانی در خاک ومدفوع حیوانات اهلی وانسان یافت میشود  .­شکل رویشی نسبت به حرارت بسیاری از مواد ضدعفونی کننده وآنتی بیوتیک هاحساس هستندولی اسپورها آن نسبت به عوامل ضد عفونی کننده فیزیکی وشیمیایی به شدت مقاوم هستند به طوری که در اتوکلاو121 درجه سانتیگراد به مدت 15-10 دقیقه زنده می ماند.

ب-اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بیماری

1-دوره ی نهفتگی

دوره کمون کزاز در حدود14-3روز به طور متوسط شش روز و دوره ی شروع آن نیز حدود شش روز است. هر چه فاصله ی محل زخم و دستگاه اعصاب مرکزی بیشتر باشد،دوره ی نهفتگی نیز افزون تر است و پیش آگهی بدی نیز دارد .

2-سیر طبیعی

معمولا" اولین و شایعترین تظاهر بالینی اختصاصی کزاز "تریسموس" است که باعث قفل شدگی فک می شود.

دوره ی بیماری حدود 6-4هفته است.

5-اشکال بالین کزاز:

عبارتند از : کزاز ناشی از جراحت،کزاز نفاسی پس از سقط یا به هنگام زایمان،کزاز ناشی از  اتیت، کزاز سفالیک،کزاز نوزادان، کزاز موضعی و کزاز ایدیو پاتیک شایعترین شکل بالینی کزاز، کزاز ژنرالیزه است. 

6-عوامل موثر بر پیش آگهی:

سنین نوزادی و سالمندی، دوره ی کمون و دوره ی شروع کوتاه تب و هیپر پیر کسی بر پیش آگهی کزاز موثر هستند. پیش آگهی کزاز موضعی بهتر از نوع عمومی است. در صورتی که آنتی تو کسین در خلال  دوره ی کمون یا اوایل بیماری تجویز شود ممکن است بیماری خفیف تری ایجاد شود.

 

انتشار جغرافیایی :

کزاز در سراسرجهان رخ می دهد. شیوع آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر است به طوری که در این مناطق گاهی کزاز نوزادان عامل بیش از ده درصد مرگ های دوره نوزادی است. در بین بیماری های قابل پیشگیری با واکسن کزاز نوزادی مقام دوم را نسبت به سرخک به عنوان یکی از علل مرگ و میر کودکان به خود اختصاص داده است.

کزاز نوزادی در کشورهای پیشرفته تقریبا" ریشه کن شده است.

وضعیت کزاز نوزادان در ایران :

در حال حاضر کزاز نوزادان در ایران به مرحله ی حذف رسیده است.برای حذف کزاز نوزادان درجمهوری اسلامی ایران سه راهکار اصلی در نظر گرفته شده است.

1-ایمن سازی زنان در سنین باروری با پوشش بالاتر از هشتاد درصد با تاکید بر زنان باردار .

2-انجام زایمان بهداشتی .

3-تعیین مناطق پر خطر و انجام فعالیت های اصلاحی یعنی ایمن سازی زنان سنین باروری 

بیماری کزازنوزادی }ازطریق بندناف منتقل میشود }بریدن بندناف باتیغ الوده ویااستفاده از پمادهاووسایل پانسمان الوده ازعلل ابتلابه کزازنوزادی است به طورطبیعی مصونیت به کزاز درانسان وجودندارد نوزادی دربرابرکزازمصون است که ازمادران مصون بادرجه ایمنی بالا متولدشده اند کزازدرایران درمرحله حذف وبروزان درتمامی شهرستان ها کمترازیک درهزارتولدرسیده است

علائم بالینی درکزازنوزادی

بی قراری،گریه شدید،اشکال درمکیدن شیروسفتی عمومی بدن وانقباضات شدیدپرشی بافواصل کوتاه زمانی،تشنج،وقفه تنفسی،سیاه نوز،تب،تعرق نبض غیرقلبل لمس وضعیف وتند.قرمزشدن اطراف ناف وتورم ان. تشخیص برای کزازنیازی به تاییدازمایشگاهی نیست وتشخیص کاملا بالینی است.

حساسیت ومقاومت درمقابل بیماری

افرادی که ازکزاز بهبودی می یابندبایدعلیه کزاز واکسینه شوند .زیرامقدارتوکسین که باعث بیماری می شود نمی تواند سیستم ایمنی را تحریک کند.کودکان متولدشده ازمادران ایمن 6ماه درمقابل کزازایمن می باشد.

مصونیت درکزازباعث محافظت فردی نمی شود.

واکسن کزازمصونیت فعالی حدود10سال ایجادمی کند.

میزان حمله های ثانویه

بیماری کزاز از انسانی به انسان دیگرانتقال نمی یابدوحمله ثانویه نیزمطرح نمی باشد.

تعریف اپیدمیولوژیک

کزاز بالغین

تعریف عامیانه:هر نوع زخم در هر جای بدن یا عفونت گوش که به دنبال آن باز کرده دهان دشوار بوده و یا با سفتی گرده یا بدن توام باشد.

تعریف استاندارد: اشکال در باز کردن دهان یا بلع،سفتی دردناک گردن، سفتی عضلات شکم و سایر عضلات به شرط هوشیاری کامل.

وجود یک زخم عفونی یا سابقه ی جراحت در چند هفته ی گذشته .

در موارد شدید چهره بیمار به نظر متبسم،با ابروان بالا آمده ،پشت گردن قوس دار،بازوهای خمیده محکم جمع شده روی سینه و پاهای کشیده.

بروز تشنج در بیمار با تحریکات نور ،صدا،تماس وسایر محرک های بیمار ممکن است تب دار باشد. هوشیازی مختل نمی شود.

رفلکس های تاندومی عمقی ممکن است افزایش یابد.

کزاز نوزادی مورد مظنون:

_مرگ نوزاد درسن 3تا28روز که علت مرگ مشخص نباشد.

_هرنوزادی که طبق گزارش به علت کزاز نوزادی فوت نموده ومورد برسی قرار نگرفته است.

موردقطعی:

_نوزادی که دوروز اول زندگی به طور طبیعی قادر به مکیدن پستان وگریستن باشد بیمار بین روزهای سوم تابیست وهشتم دچار عدم توانایی در مکیدن شیر شده وبه دنبال ان دچار سفتی واسپاسم عضلات شود.

باتشکر از

سعید صائمیان - شیما باهوشی - فرزانه مرادی

/ 0 نظر / 58 بازدید