Mycobacterium tuberculosis سل

Causal Agent

 - Mycobacterium tuberculosis complex
 - M. tuberculosis
 - M. bovis
 - M. africanum
 - M. microti
 - M. caneti
 - M. pinnipedii
 - M. caprae

------------------------------------------------------------------------------------------------

Causal Agent

 این میکروارگانیسم بسته به ویژگی های محلی از بدن که در آن قرار می گیرد میتواند از سرعت رشد متفاوتی برخوردار باشد

عفونت سلی

عفونت سلی (یا آلودگی به میکروب سل) زمانی اتفاق می افتد که فرد باسیل سل را در بدنش حمل کند، اما تعداد باکتری ها کم بوده و درحالت خفته قرار داشته باشند. دراین حالت این باکتری های خفته تحت کنترل سیستم دفاعی بدن بوده و باعثبیماری نمی شوند. بسیاری از مردم جهان به این عفونت دچار بوده و در عین حال سالم می باشند.

 

منبع عفونت  

مهمترین منبع عفونت، بیماری است مبتلا به سل ریوی سرفه می کند و معمولا دارای گسترده خلط مثبت است. (pulmonary TB) سرفه در چنین فردی سبب ایجاد ذرات کوچک عفونی 1 می شود که این ذرات از ترشحات تنفسی با قطری معمولا کمتر از 5 میکرومتر و حاوی باسیل های سل تشکیل شده اند. هرسرفه قادر است تا 3000 ذره عفونی را تولید کند. تابش مستقیم نور خورشید ظرف مدت 5 دقیقه باسیل های سل را می کشد، اما این ارگانیسم ها می توانند مدت ها در تاریکی زنده بمانند. به همین دلیل است که انتقال عموماً در مکان های بسته صورت می پذیرد.

منبع عفونت  

دو عامل، تعیین کننده میزان خطر مواجهه با باسیل در یک فرد

1. "غلظت ذرات عفونی در هوای آلوده شده"

2."طول مدتی که فرد از آن هوا تنفس میکند".

سل گاوی :

در این نوع سل، مایکوباکتریوم بویسِ انتقال یافته از راه شیر در صورت درگیر کردن لوزه ها، با نمای لنفادنیت گردنی تظاهر می کندو در صورت درگیر کردن دستگاه گوارش، سل شکمی را ایجاد می نماید. سل از طریق غذا، آب، تماس جنسی، تزریق خون یا نیش حشرات انتقال نمی یابد

خطر عفونت  

خطر عفونت سلی در هر فرد به دو عامل "میزان مواجهه با ذرات عفونی" و "حساسیت
فرد نسبت به عفونت" بستگی دارد. این خطر در یک فرد حساس، در صورت تماس
نزدیک، طولانی و زیر یک سقف با بیمار مبتلا به سل ریوی اسمیر خلط
مثبت بالاست.

خطر انتقال عفونت از فرد مبتلا به سل ریوی اسمیر خلط منفی کم و از بیمار مبتلا به سل خارج ریوی از آن هم کمتر است

اغلبِ افراد غیر مبتلا به ویروس ایدز (حدود 90 % موارد) در صورت عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هرگز به بیماری فعال سل مبتلا نمی شوند.

درشیر خواران و کودکان بدلیل ناکامل بودن سیستم ایمنی، خطر ابتلا به سل (یعنی تبدیل عفونت به بیماری) بیشتر از بزرگسالان است و همچنین دراین گروه سنی احتمال انتشار سل از ریه ها به سایر بخشهای بدن بالاتر می باشد

سل درمان نشده  

در صورت عدم دریافت درمان ضد سل، پس از گذشت پنج سال از بیماری، 50% بیماران
مبتلا به سل ریوی فوت کرده، تا 25 % آنها بدلیل برخورداری از یک دفاع ایمنی قوی خود بخود بهبود یافته و 25 % آنها مبتلا به سل مزمن عفونت زا باقی خواهند ماند.

بیماری زایی سل :

عفونت اولیه

عفونت اولیه در کسانی رخ می دهد که مواجهه قبلی با باسیل سل نداشته اند.

عفونت سلی با تکثیر باسیل های سل در ریه ها آغاز شده و ضایعه حاصله "فوکوسِ گان" نامیده میشود.

بیماری زایی سل:عفونت اولیه

وجود تست پوستی توبرکولین مثبت (مانتو)، تنها مدرک نشان دهنده وجود عفونت سلی است. در تعداد کمی از موارد، پاسخ ایمنی آنقدر توانمند نیست که بتواند از تکثیر باسیل های سل جلوگیری کند و لذا بیماری ظرف چند ماه از آغاز عفونت بروز پیدا می کند.

تست مانتو

آزمایش پوستی توبرکولین مانتو روش استانداردی برای تعیین آلودگی فرد با مایکوباکتریوم توبرکولوزیس می باشد. تست توبرکولین با تزریق ۱/۰ میلی لیتر از PPD(Purified Protein Derivative) به قسمت داخلی ساعد صورت می گیرد

Mantoux Test

A.First
step – administering TST
1.0.1
ml of 5 tuberculin units of liquid tuberculin injected intradermally on inner
aspect of forearm
2.PPD

tuberculin
solution also known as "purified protein derivative" (PPD)

TST
sometimes referred to as PPD skin test

Mantoux Test (2)

B.Second
step – measuring reaction
1.Timeframe

48–72 hours after injection –
examine patient’s arm for reaction

over 72 hours – re-administer TST

2.Reaction
– induration around injection site (recorded in mm)
3.Patients
should never "read" their own reactions; must be read by trained
health worker

Mantoux Test (2)

5 mm or more is
positive in

HIV-positive person

Recent contacts of TB case

Persons with nodular or fibrotic changes on
chest x-ray consistent with old healed TB

Patients with organ transplants and other
immunosuppressed patients

10 mm or more is
positive in

Recent arrivals (less than 5 years) from high-prevalence countries

Injection drug users

Residents and employees of high-risk
congregate settings (e.g., prisons, nursing homes, hospitals, homeless
shelters, etc.)

Mycobacteriology lab
personnel

Persons with clinical conditions that place
them at high risk (e.g., diabetes,
prolongedcorticosteroid therapy, leukemiaend-stage renal disease,
chronic malabsorption syndromes,
low body weight, etc.)

Children less than 4 years of age, or children
and adolescents exposed to adults in high-risk categories

15 mm or more is
positive in

Persons with no known risk factors for TB

(Note: Targeted skin testing programs should
only be conducted among high-risk groups)

post – Primary  سل

پس از گذشت یک دوره نهفتگی چند ماهه تا چند ساله از زمان عفونت اولیه رخ میدهد.

 این بیماری ممکن است از طریق "باز فعالی باسیل های سل خفته ی کسب شده در طی یک عفونت اولیه" و یا "بروز مجدد عفونت سلی" ایجاد شود باز فعالی بدین معناست که باسیل های خفته ای که برای ماهها و یا سال ها پس از عفونت اولیه در بافت های بدن باقیمانده اند شروع به تکثیر میکنند، که این ممکن است در پاسخ به یک محرک (نظیر تضعیف سیستم ایمنی فرد بدلیل آلودگی به ویروس ایدز) اتفاق افتد.

عفونت مجدد به معنای تکرار عفونت در فردی است که قبلا دچار یک عفونت اولیه سلی شده است

post – Primary  سل

معمولا ریه ها را درگیر کرده اما در عین حال می تواند هرجای دیگر بدن را مبتلا سازد  عبارتند از: تخریب وسیع ریه همراه با تشکیل حفره، اسمیرخلط مثبت، درگیری لوب فوقانی و بطور معمول عدم وجود لنفادنوپاتی داخل قفسه سینه ای.

post – Primary  سل

انواع سل ریوی:

سل ریوی بیش از 80 % موارد ابتلا به سل را تشکیل می دهد و نزد بالغین غالباً همراه با اسمیرخلط مثبت است که در آن صورت به شدت قابل سرایت می باشد. مواردی که در آنها خلط در آزمایش مستقیم منفی یا فقط در کشت مثبت باشد، کمتر مسری بوده و پیش آگهی این بیماران حتی در صورتی که به عللی درمان نشوند غالبا بهتر از موارد اسمیر خلط مثبت است.
ا

سل خارج ریوی:

به ابتلای سایر اعضای بدن به غیراز ریه ها سل خارج ریوی اطلاق می گردد؛ که شامل گره های لنفاوی بدن از جمله مدیاستن، پلور، استخوانها و مفاصل(مخصوصاً ستون فقرات)، مجاری ادراری- تناسلی، سیستم عصبی (مننژ)، روده ها و دیگر اعضا است. سل خارج ریوی بندرت به افراد دیگر انتقال می یابد. 

TB Risk Groups


Relative Risk of developing TB

(compared with control popul tion, regardless of PPD)

-  HIV/AIDS  150

-  Silicosis         30

-  Diabetes  2 – 4.1

-  Chronic renal failure / Haemodial.    10 – 25.3

-  Gastrectomy  2-5

-  Jejunoileal by-pass       27 - 63

-  Kidney transplant  37

-  Heart    “      
  20 - 74

-  Head or neck carcinoma   16

Definitions: Patients with
TB

TB infection

TB  bacilli live inside the person, but the bacilli do not cause pathological destruction of organs
lNo
signs or symptoms of disease

TB disease

lTB
bacilli progressively invade an organ(s)
lSigns
and symptoms of disease appear

Definitions: Patients with
TB

Pulmonary TB

lDisease
involves the lung parenchyma
lSmear-positive:
visible TB bacilli in sputum
lSmear-negative:
no visible TB bacilli in sputum

Extra-pulmonary TB

lDisease
involving an organ other than the lung parenchyma
lIncludes
pleural TB

 

Definitions: TB
Epidemiology

Incidence

Number
of persons that develop new TB disease within a specific time period, specific
geographic area

Divided
by number of persons at risk for TB disease (includes persons with and without
TB infection)

Prevalence

Number
of persons that develop new TB disease plus the number of persons that already
have disease (existing cases + “incident” cases)

Divided
by number of persons from which the population of cases arose

Definitions: TB
Epidemiology

Annual risk of infection

Probability
in a given year that a person will develop TB infection

Notification rate

Number
of persons notified to a public health agency per 100,000 population

Most
widely used statistic

Not
the same as the incidence rate, because depends on persons who seek medical
care, receive TB diagnosis, have public health report form complete, meet
agency’s definition of a case

Definitions: TB
Epidemiology

Treatment success rate

Number
of new, smear-positive TB patients cured or completing treatment divided by all
new, smear-positive TB patients enrolled in a DOTS program

International
goal is > 85% success rate

Case detection rate

Number
of TB patients notified in public health surveillance divided by estimated TB
incidence

Estimated
TB incidence based on annual risk of infection and other studies

International
goal is > 70% case detection rate

Exposure to tubercule
bacilli

Number of incident cases

Duration of infectiousness

Number of case-contact/time

Population
density

Family
size

Difference
in climatic conditions

Age
of sources of infection

Gender

Housing characteristics

 

Think TB

Cough

Sputum

Haemoptysis

Fever

Loss of weight

Chest pain

Etc., etc., etc.

Steps in the pathogenesis
of TB

 

 

 

 

Estimated numbers of
new cases, 2006

Estimated TB incidence rate, 2006

Tuberculosis notification rates, 2006

 

MILLENNIUM DEVELOPMENT
GOALS (2015)

1.Eradicate
poverty and hunger
2.Universal
primary education
3.Empower
women
4.Reduce
child mortality
5.Improve
maternal health
6.Combat
HIV/AIDS, malaria and other diseases
7.Environmental
sustainability
8.Global
partnership for development

Targets
for global TB control

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS

"to have halted and begun to reverse
incidence... by 2015"

   Implementation (DOTS)                   Target   Year

  Case detection    70%  2005

    Treatment success    85%  2004/5


  Impact

  Prevalence           50%   2015

     Death                50%   2015

     Incidence                  <1 per million   2050

Estimated TB Burden


I.R.IRAN – 2006

Estimated HIV prevalence
in new TB cases, 2006

MDR-TB Prevalence Rate
among new cases

2006

MDR-TB Prevalence Rate
among Previously Treated Cases

2006

وضعیت فعلی بیماری سل در جمهوری اسلامی ایران

 

فراوانی و میزان بروز گزارش شده سل در کشور  ( 1387 )

وضعیت میزان بیماریابی سل در کشور   ( 1387 )

روند فراوانی موارد سل اسمیر مثبت گزارش شده در کشور  به تفکیک ملیت 1387

 توزیع جنسی بروز سل ریوی اسمیر مثبت در کشور در سال 1387 

 بیماریابی

شایع ترین علامت ابتلا به سل ریوی سرفه پایدار به مدت دو هفته یا بیشتر است که معمولا همراه خلط می باشد.

علائم عمومی در بیمار ی سل:

تب، کاهش اشتها، کاهش وزن، بی حالی، تعریق شبانه، خستگی زودرس و ضعف عمومی /سابقه تماس با بیمار خلط مثبت (برای کودکان و بالغین جوان) شک به سل را بیشتر تقویت می کند.

بیماریابی علائم سل خارج ریوی:

درد قفسه سینه و تنگی نفس/ بزرگ شدن و خروج چرک از گره های لنفاوی سلی

درد و تورک در سل مفصلی و تغییر شکل استخوان ها / سردرد، تب و سفتی گردن در مننژیت سلی /نازایی در سل اعضای تناسلی /

 اختلال ادراری و پیدایش خون در ادرار در سل دستگاه ادراری

بیماریابی

دو نوع بیماریابی سل:

الف : غیر فعال:

بیماریابی سل اصولاً غیر فعال است، بدین معنی که از میان بیمارانی که به مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی مراجعه می کنند موارد مشکوک شناسایی و بطور مناسب مورد بررسی قرار می گیرند. اساس برنامه بیماریابی بر یافتن منابع بیماری یعنی بیماران مبتلا به سل ریوی خلط مثبت استوار است.

ب: فعال:بیماریابی فعال اصولا برای افراد در معرض تماس نزدیک با بیماران مبتلا به سل ریوی خلط مثبت انجام می شود. اما سایر گروه هایی که بسته به میزان دسترسی به منابع، تحت بیماریابی فعال سل قرار می گیرند

بیماریابی

جمعیت های متراکم؛ نظیر زندان ها، مراکز بازپروری، اردوگاه ها، آسایشگاه های سالمندان وغیره

بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی : مانند HIV، نارسایی کلیه، دیابت کنترل نشده و بیماران تحت درمان های تضعیف کننده  سیستم ایمنی از جمله: داروهای شیمی درمانی و کورتیکواستروئیدها

آن دسته ازکارکنان سیستم بهداشتی درمانی که از نظر مواجهه و ابتلا به سل در معرض خطر بالا یا متوسط قرار دارند بخصوص کارکنان آزمایشگاه سل که  با خلط سر وکار دارند

تشخیص سل ریوی

برای این کار از فرد مشکوک به بیماری می بایست "سه نمونه
خلط" در عرض 2تا 3 روز جمع آوری و مورد آزمایش میکروسکوپی قرار داد.

تشخیص سل ریوی

نمونه ای که زیر نظر پرستار یا کارمند بهداشتی جمع آوری می شود بهتر از نمونه ای است که توسط بیمار بدون هر گونه راهنمایی بدست می آید. بهتر است نمونه ها در محلی با تهویه مناسب ترجیحا در هوای باز جمع آوری گردد. در صورتی که بیمار بستری باشد بهتر است هر سه نمونه از خلط صبحگاهی تهیه شود. حجم مطلوب برای هر نمونه خلط 3-5 میلی لیتر است. نمونه ها باید در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد. ایده آل آنست که این کار در کمتر از 72 ساعت صورت پذیرد و نباید بیشتر از یک هفته بطول انجامد. آزمایشگاه ظرف مدت 24 ساعت از زمان دریافت نمونه باید نتیجه آن را تعیین و گزارش کند و نتیجه آزمایش اسمیر بیمار می بایست حداکثر ظرف مدت 4 روز از زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه در اختیار محل بیماریابی قرار دهد.

تشخیص سل ریوی

در صورتی که جواب دو نمونه از سه نمونه خلط ارسالی در آزمایش مستقیم مثبت باشد بیمار بعنوان خلط مثبت طبق برنامه تحت درمان قرار خواهد گرفت.

در صورتی که پاسخ یکی از نمونه ها مثبت باشد و نشانه های بالینی و رادیولوژیک با بیماری سل مطابقت داشته باشد با نظر پزشک معالج میتوان درمان ضد سل را آغاز کرد. در اطفال چنانچه اسمیر شیره معده در دو نوبت مثبت باشد بیمار تحت عنوان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت ثبت می گردد.

 

آزمایش میکروسکوپی (مستقیم)

تشخیص باسیل سل

روش مستقیم

سریعترین وارزانترین راه تشخیص باسیل سل ،آزمایش لام مستقیم می باشدوباید روی تمام موارد مشکوک به سل انجام گیرد. با این روش ،فقط می توان سل ریوی با خلط مثبت را شناسایی کرد. برای مشاهده باسیل اسیدفست درلام،بایددریک میلی لیترازخلط تعداد 10000-5000باسیل سل وجود داشته باشد. نمونه باید به روش صحیح گرفته شودیعنی بایدازموادترشحی ریه ها پس ازیک سرفه عمیق تهیه گردد.نمونه هایی که ازحلق یابینی تهیه می شود،مناسب نیستند..درمواردی که نمونه آب دهان است بایستی موردآزمایش قرارگیرد اما آموزش های لازم به بیمارداده شود.

آزمایش میکروسکوپی

رنگ آمیزی با: ذیل – نلسون :
رنگ قرمز

نکات مهم:

عدم استفاده از رنگهای آماده 

عدم استفاده از سواپ پنبه دار درتهیه گسترش

گزارش به روش استاندارد

آماده سازی نمونه ها
لام های نو به کار گرفته شود. شماره لام دریک سوم انتهایی لام نوشته شود .

گسترش در2/3فوقانی تهیه گردد.

استفاده فقط یک بار از هر لام

انتقال ظروف خلط به هود ایمنی

برای جلوگیری از بوجود آمدن آئروسل ها، ظروف را با نهایت دقت باز می کنند.

تهیه یک گسترش منظم و یکسان در روی لام در2/3فوقانی لام

برای تهیه گسترش، بهتر است از لوپ پلاستیکی یک بار مصرف یا اپلیکاتور چوبی دو نیم شده استفاده شود تا احتمال آلودگی محیط به حداقل برسد.

گسترش ها در داخل  هود ایمنی به آرامی خشک شوند.

نگهداری نمونه خلط تا گزارش نتیجه .

گسترش ایجاد شده :

بایددر وسط

به اندازه کافی بزرگ

نباید: خیلی کوچک، خیلی بزرگ، خیلی کلفت، خیلی نازک، نامشخص و نامنظم

فرمول تهیه رنگ ذیل _ نلسون
•الف) محلول فوشین بازیک، 0.3 گرم از فوشین بازیک را در ml 10 اتانول 95 % حل می کنند.

•Basic fuchsin                                    0.3 g
•Ethanol  95%                                     10 ml
•ب) محلول فنل، مقدار 5 گرم از فنل کریستاله را کمی گرم می کنند تا ذوب شود. سپس با اضافه کردن آب مقطر حجم نهایی آن را به  ml90 می رسانند.
•Phenol crystals                                    5 g
•Distilled water                                   90 ml
•برای تهیه محلول کربول فوشین، مقدار ml 10 از محلول فوشین بازیک را به ml 90 از محلول فنل  اضافه می نمایند.
•2- محلول رنگ بر
•برای آماده کردن اسید الکل 3 % ، ml 3 از اسید کلریدریک غلیظ را در ml 97 از اتانول حل می کنند.
•Ethanol  95%                                      97 ml
•HCl                                                      3 ml
•به آرامی اسید را به ظرف الکل اضافه می نمایند. برای رنگ بری می توان از اسید
سولفوریک 25 % نیز استفاده کرد ( ml25 اسید +  ml75 آب مقطر).
•محلول رنگ آمیزی زمینه
•  0.3 گرم از آبی متیلن را در  ml100 آب مقطر حل می کنند.
•Methylene blue                                 0.3 g
•Distilled
water                                               100 ml

ثابت کردن گسترش روی لام یا 3 بار در روی شعله

یادرانکوباتور75-65درجه سانتیگرادبه مدت 45تا60دقیقه فیکس نمایید.

توجه : در لام های ثابت شده، امکان زنده ماندن بعضی از باسیل ها وجود دارد. بنابراین درصورت نگهداری لام ها قبل از رنگ آمیزی، در داخل محلول فرمالین بمدت 5 دقیقه قراردهید. 

بعد از خشک شدن   نگهداری کنید.

روش رنگامیزی

ابتداسطح گسترش رابامحلول فوشین صاف شده بپوشانید.

لامها را به آرامی حرارت دهیدتا هنگامی که بخارمتصاعدشود.

(حرارت باید 5-3دقیقه به طول انجامد.)

ازجوشاندن فوشین یاخشک شدن سطح لام خودداری گردد.

پس از شستن لامها سطح گسترش را با محلول رنگبربرای حداکثر3دقیقه بپوشانید.

لامهارابه آرامی بشوییدومراقب باشیدکه جریان آب درحدی باشدکه گسترده کنده نشود.

تمام گسترش رابا رنگ زمینه (متیلن بلو)به مدت 60ثانیه بپوشانید.

سطح لام رابه آرامی باآب شسته ودرحرارت اتاق خشک کنید.

(Ziehl – Neelsen Method) متد ذیل نلسون

بررسی گسترش ها در نهایت آرامش و با دقت .مناسب ترین میدان :  وجود لوکوسیت، موکوس و سلول های مژک دار باسیل ها ممکن است: بصورت منفرد، دوتایی یا دسته جمعی برای گزارش نتیجه منفی، بررسی حداقل 100 میدان میکروسکوپی .

گزارش لامهای مثبت طبق استاندارد تعریف شده

تعداد باسیل های دفع شده، همیشه یکسان نیست.

بنابراین برای بالا بردن امکان مشاهده باسیل و قطعی شدن تشخیص، سعی بر این است تا حداقل 3 نمونه دریافت شود. ممکن است فقط در یک نمونه از 3 نمونه صبحگاهی بیمار، باسیل های اسید فست وجود داشته باشد.

مشخصات ظرف نمونه گیری ظرف بایدازجنس پلاستیک شفاف ومحکم باشدبطوریکه
نمونه قابل رویت باشد. دهانه ظرف بایستی گشاد،درپیچ
دارباقطر7-5سانتیمترباشد. حجم ظرف نمونه بایددرحدود50میلی لیترباشد.حجم نمونه
بایستی حداقل 2میلی لیترباشد. مشخصات بیماربایدروی بدنه ظرف نوشته شده باشد.

/ 0 نظر / 275 بازدید