تسلیت

(هوالباقی )

با نهایت تاسف درگذشت نابهنگام خانم نورجمال بهلکه دانشجوی رشته بهداشت عمومی را به اساتید ،دانشجویان ،همکاران وخانواده آن مرحومه تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم.

دانشجویان گروه بهداشت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

/ 0 نظر / 21 بازدید