سیستم شناسایی نقاط بحران و بررسی خطرات ناشی از آن(HACCP)

دریافت این گواهی برای ادامه ی فعالیت در بخش صنعت تولید و فرآوری مواد غذایی ضروری است. به طوری که در حال حاضر صادرکنندگان عمده ی زعفران، ماکارونی و صنعت شیلات کشور برای انجام معاملات تجاری با سایر کشورها این گواهی را اخذ نموده اند. آنچه مسلم است هدف از پیاده کردن این قانون در میان کشورها، توجه به بهداشت فردی و سلامت جامعه می باشد. هدف از صدور گواهیHACCP نظارت دقیق بر تولید بهداشتی یک ماده ی غذایی از ابتدای زنجیره ی تولید تا انتهای آن می باشد. به طوری که در نهایت محصولی سالم، عاری از اجرام بیماری زا و با کیفیت مطلوب به دست مصرف کننده برسد. برای این منظور می بایست از تأثیر عوامل بیولوژیک، فیزیکی و شیمیایی که احتمال دارد روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد ممانعت نمود، برای این منظور اصول هفتگانه ای تنظیم شده است که با رعایت آنها تولیدکننده موفق به اخذ این گواهی بین المللی می شود.

این اصول به شرح ذیل است:
1) Hazard Analysis: این اصل تجزیه و تحلیل خطراتی است که امکان دارد در مرحله ی تولید، محصول نهایی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا در قدم اول می بایست خطرات مختلف از جمله خطرات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی را شناسایی نمود. این خطرات می توانند ناشی از دام ها، جایگاه پرورش و حتی تجهیزات کارخانه ی شیر باشد. برای این منظور، تعاریف بهداشتی مبین واقعیت واحدهای تابعه است.

2) Critical Control Point:شناسایی نقاط کنترل بحران مرحله ی بعدی است. بدین
معنی که پس از شناخت خطرات احتمالی، باید راه هایی که احتمال دارد خطرات از آن طریق وارد چرخه ی تولید شوند را مشخص نمود و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از ورود آنها به کار گرفت.

3) Citical Limits: تعیین حدود بحران، یعنی حدی که تجاوز از آن باعث بحران گردد. به عنوان مثال در مورد بعضی میکروارگانسیم هایی که در حالت طبیعی در محیط وجود دارند، در صورتی که میزان آنها از حد خاصی تجاوز کند احتمال بروز خطر وجود خواهد داشت. بعضی میکروارگانیسم ها، حد بحران خیلی پائین دارند. به طوری که در مورد سالمونلا حد بحرانی آن صفر است، یعنیئ محیط باید عاری از سالمونلا باشد و وجود آن امکان ایجاد خطر را به دنبال دارد.

4) Monitoring: نظارت مدیران بخش های تولیدی می بایست کنترل و نظارت دقیق و مداوم در روند کار داشته باشند تا از رعایت حدود بحران اطمینان حاصل نمایند.

5) Correction:متعاقب نظارت انجام شده، امکان
دارد در بعضی از مراحل ضعف هایی مشاهده گردد که نشان از عدم انطباق شرایط موجود با حدود بحرانی تعیین شده باشد. در این صورت می بایست اقدامات لازم در شناسایی علت آن و سپس اصلاح نقاط ضعف صورت گیرد.

6) Recording: تمام مراحل کار می بایست به صورت دقیق ثبت گردد و مدارک در بایگانی نگهداری شود. ثبت و نگهداری مدارک در مراحل بعد به شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها کمک می کند.

7) Verification: این مرحله انجام آزمایشات مختلف برای ارزیابی نحوه ی عملکرد سیستم می باشد، که معمولاً توسط ممیزین شرکت های مختلف صورت می گیرد. بعد از استقرار برنامه های یادشده کارشناسان و ممیزین در شرکت های خصوصی وابسته به سازمان تجارت جهانی برای ارزیابی سیستم از واحد بازدید می کنند و با انجام آزمایشات لازم صحت عملکرد را ارزیابی می نمایند. بعد از طی این مراحل گواهی HACCP برای واحد مربوطه صادر می گردد.
این سیستم ناظر بر تولید بهداشتی یک ماده ی غذایی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره می باشد در نتیجه نظارت و اجرای برنامه های HACCPتنها در یک واحد تولیدی نتیجه بخش نمی باشد. در مورد شیر در صورتی که نظارت بر روی مراکز تولیدکننده و وارد کننده ی اسپرم، مزارع پرورش و نگهداری، مراکز جمع آوری شیر، کارخانجات صنایع لبنی و کارخانجات خوراک دام صورت گیرد، می توان از سالم بودن محصول نهایی اطمینان حاصل نمود، در غیر این صورت زنجیره کامل نمی شود.

/ 1 نظر / 8 بازدید