اسهال

 
 
 
در نوزاد شیر مادر خوار:8-5 بار دفع طبیعی
در نوزاد شیر خشک خوار:2-3 با ر طبیعی
 
اتیولوژی
 • سن:هرچه سن کمتر :اسهال بیشتر مخصوصا نوع شدید آن
 • وضعیت سلامتی:سوئ تغذیه↑ ← اسهال ↑
 • آب و هوا:گرما ← اسهال ↑
 • محیط:امکانات بهداشتی↓ ← اسهال ↑-احتمال گسترش پاتوژن ها
 
 
انواع اسهال
 • اسهال حاد:تغییر ناگهانی در تناوب و قوام
اغلب در اثر یک جریان التهابی ناشی از یک منبع عفونی یا توکسیک
اغلب 2 هفته طول میکشد
 • اسهال مزمن:مدفوع شل با تناوب زیاد که بیشتر از 2 هفته طول میکشد
 • علل:نقائص روده
استنوز روده
عفونت های مزمن(سالمونلا-اشرشیا کلی-ژیاردیا)
آلرژی غذایی
سوتغذیه
 • اسهال مقاوم نوزادی: در 3 ماه اول زندگی - بیشتر از 2 هفته طول میکشد-بدون پاتوژن مشخص
 
 • اسهال خفیف: چند بار در روز بدون علائم دیگر←چند روز
 • اسهال متوسط :تب +استفراغ +تحریک پذیری
 • اسهال شدید: علائم بالا+ دهیدراتاسیون+کاهش وزن +عدم پاسخ به درمان
 •  
 
تظاهرات بالینی
دهیدراتاسیون:
↓ تورگور پوست
خشکی مخاط دهان
↓ برون ده ادراری
فرورفتگی فرونتال
اختلال اسید و باز :اسیدوز متابولیک ناشی از اختلال عملکرد کلیه ها
کاهش وزن بیش از 5%
شوک:اختلال جدی در گردش خون
 
تشخیص
تاریخچه
عوامل عفونی
مسافرت
غذای آلوده
آلرژی
تغذیه با شیشه←  اشرشیا
آنتی بیوتیک

4-2 سالگی :شیگلا

↓ 2 سالگی:سالمونلا

شیرخوار: روتاویروس

کشت
اندازه گیری الکترولیت ها
 
 
تدابیر درمانی
اسهال خفیف: مایعات بدون کافئین -ORS
اسهال متوسط : مایعات بدون کافئین -ORS
اسهال شدید:مایع درمانی تزریقی بر اساس وزن کودک
درمان علت بیماری
آنتی بیوتیک مناسب
nORS درمان انتخابی در اسهال با هر علتی در گروه های سنی مختلف(گلوکز-سدیم-پتاسیم-کلر-بیکربنات)
 
مراقبت
آموزش به والدین از نظر نوع و میزان غذا و مایعات
آموزش به والدین از نظر مصرف ORS
سپس غذای نرم
ایزوله در موارد عفونی
کنترل I/O
اندازه گیری وزن
بررسی مدفوع
شستشوی دقیق بدن کودک
پوست در معرض نور و گرما
شروع تغذیه طبق نظر پزشک
 
  
/ 0 نظر / 24 بازدید