بیماری جذام Leprosy

تعاریف اپیدمیولوژیک:

مورد مشکوک قرار گرفتن در یکی از گروه های زیر:

.1یک یا چند لکه کم رنگ یا پررنگ پوستی با حس طبیعی
.2بی حسی موضعی مخصوصا در انگشت کوچک دست یا بی حسی وسیع در دست ها و پاها
.3بزرگ شدن قابل توجه یک یا چند تنه عصب محیطی با ضایعه پوستی
.4وجود عصب یا اعصاب دردناک
.5زخم های مزمن بدون درد در دس تها یا پاها
.6ندول هایی در پوست بدون نشانه های دیگر
.7وجود جوشگاه )اسکار( سفید نقره ای بدون حس
.8ریزش ابروها خصوصا در ناحیه خارجی.
 

مورد محتمل

.1ضایعه یا ضایعات پوستی کمرنگ یا قرمز رنگ همراه با بی حسی
.2آسیب به اعصاب محیطی همراه با فقدان حس و ضعف ماهیچه های دست ها و پاها و صورت .3علایم بالینی )مورد مشکوک(باضافه گرانولوم در بیوپسی.

مورد قطعی

.1علایم بالینی به همراه نتیجه مثبت گسترش پوستی
.2علایم بالینی به همراه نتیجه مثبت بیوپسی از نظر مشاهده باسیل جذام
.3علایم بالینی به همراه نتیجه مثبت بیوپسی و تخریب عصبی
 
وضعیت جهانی و منطقه ای بیماری:
شیوع جهانی جذام یک در پانزده میلیون نفر تخمین زده میشود.

بیشترین شیوع جذام، مربوط به آسیا و آفریقا و تا حدودی امریکای مرکزی و جنوبی و اقیانوسیه می باشد و تخمین زده می شود حدود 10 میلیون نفر در سطح جهان، مبتلا به این بیماری بوده اند .  کاربرد وسیع داروهای ضد جذام از سال 1991 تا 1998 باعث معالجه و بهبود بیش از 9 میلیون نفر (85%) آنان گردیده و در پایان سال 1997 از مجموع 122 کشور بومی (آندمیک) جذام، قریب 90 کشور، موفق به حذف این بیماری (موارد کمتر از یک نفر در هر ده هزار نفرجمعیت) گردیده اند.

جذام به عنوان معضل بهداشت عمومی در 32 کشور باقی مانده است، ولی 16 کشور 95% بار جذام را در جهان متحمل می شوند.
 
پراگندگی بیماری در ایران:
 
مشخص شده‌است که خط سیر مناطق جذام‌خیز کشور، از خراسان شروع شده وپس از گذشتن از مازندران، گیلان، زنجان وآذربایجان، به کردستان و کرمانشاه، منتهی می‌گردد.
 
تشخیص جذام:

یک مورد جذام، به شخصی اطلاق می گردد که یک یا چند مورد از موارد زیر را دارد و هنوز دوره ی کامل درمان را دریافت نکرده است:

•ضایعه یا ضایعات پوستی کمرنگ(هپیو پیگمانته) یا قرمز رنگ همراه با از دست دادن مشخص حس
•آسیب به اعصاب محیطی که با از دست دادن حس و ضعف ماهیچه های دست ها ،پاها و یا صورت تَظاهر می کنند.
•اسمیر های پوستی مثبت

در یک منطقه یا کشور آندمیک،هر فردی که یکی از علائم اصلی زیر را نشان دهد،به عنوان مبتلا به جذام طلقی می شود.

.1یک ضایعه پوستی مطابق با جذام همراه با بی حسی مشخص
.2اسمیر های پوستی مثبت
 
 
یک آزمایش ساده برای تشخیص:

به یک سوزن یا سنجاق تمیز نیاز خواهید داشت.آنچه را که می خواهید انجام دهید به شخص بگویید و نشان دهید.

شخص باید چشم هایش راببندد و یا از مانع استفاده نماید تا نتواند انجام عملیات را ببیند.

مرکز لکه ی پوستی را با سوزن لمس کنید.فشار ملایمی وارد کنید(هرگز سوزن را در پوست فرونکنید و سبب خونریزی نشوید)

از شخص بپرسید که آیا درد را احساس می کند. نقاط مشابه و نیز قسمت های سالم  با نوک سوزن یا ته سوزن آزمایش کنید تا بتوانید مقایسه کنید علت معلولیت در جذام فلج اعصاب حسی و حرکتی  است.

------------------------------------------------------------------------------------------------

میتوانیم از معلولیت پیشگیری کنیم:

بهترین راه : تشخیص ودرمان بموقع 

آگاهی دادن در باره علائم واکنش

 درمان بموقع واکنش

 آگاهی دادن درباره مراقبت از اندام بی حس

 مشارکت دادن خانواده در مراقبت از بیمار

------------------------------------------------------------------------------------------------

مراقبت از پا:

خشکی و ترک پا   :         خیس دادن پاها ، چرب کردن با وازلین ،پوشیدن کفش مناسب

تاول : باز نکردن تاول - پانسمان زخم

زخم ساده: شستوشو با آب و صابون - استراحت و بانداژ تمیز

  -------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه کشوری حذف جذام:

میزان شیوع کمتر ازیک در ده هزار نفر جمعیت

---------------------------------------------------------------------------------------------

هدف نهایی:  کاهش بار بیماری جذام

----------------------------------------------------------------------------------------------

با تشکر از خانم ها

سهیلا کشاورز و نیلوفر رجبی مجد

/ 1 نظر / 314 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم