سخنان امیرالمومنین علی ع در نهج البلاغه

  1. شگفتا که حسودان از سلامتی خود غافل مانده اند !!!!!  حکمت 225
  2. سزاوار نیست که بنده ی خدا به 2 خصلت اعتماد کند : تندرستی و توانگری . زیرا در تندرستی ناگاه او را بیمار بینی و در توانگری ناگاه تهیدست !.
  3. آگاه باشید  که فقر نوعی بلاست و سخت تر از تنگدستی بیماری تن و سخت تر از بیماری تن بیماری قلب است ، آگاه باشید که همانا عامل تندرستی تن ، تقوای دل است .
/ 0 نظر / 32 بازدید