Health Station

Mohsen Heidari : The Epidemiology student at Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

 
اوتیسم
نویسنده : محسن حیدری - ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
 

اوتیسم چیست

üنوعی اختلال است که با رفتارهای ارتباطی ، کلامی غیر طبیعی مشخص می شود
üعلت اصلی آن ناشناخته است.
üاین اختلال در پسران شایع تر از دختران است
üوضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سبک زندگی و سطح تحصیلات والدین نقشی در بروز اوتیسم ندارد
žهسته مرکزی اختلال در اوتیسم ، اختلال در ارتباط است
žاین اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارد
žکودکان  مبتلا به اوتیسم در ارتباطات کلامی و غیر کلامی ، تعاملات اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی، مشکل دارند
 
žدر بعضی موارد رفتارهای خود آزارانه و پرخاشگری  نیز دیده می شود.
ž در این افراد حرکات تکراری ( دست زدن ، پریدن ) پاسخ های غیر معمول به افراد ، دلبستگی به اشیا و یا مقاومت در مقابل تغییر نیز دیده می شود و ممکن است در حواس پنجگانه ( بینایی ، شنوایی ، لامسه ، بویایی و چشایی )  نیز حساسیت های غیر معمول نشان دهند.
 
 
žاین اختلال ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می سازد
 
 
 
ž50 % از کودکان اوتیستیک قادر نیستند از زبان به عنوان وسیله اصلی برقراری ارتباط با سایرین استفاده نمایند. عدم به کار بردن ضمیر "من"  از ویژگی های کلامی این کودکان است. از مسائل دیگر تکلمی، تکرار کلمات و جملات اطرافیان است
žشیوع اوتیسم
žاوتیسم پس ازعقب ماندگی ذهنی وفلج مغزی سومین علت شایع اختلالات تکاملی است . اوتیسم بسیار شایعتر ازسرطان های دوره کودکی وفیبروز کیستیک می باشد .
žازهر250 نفرکودک ؛ یک کودک مبتلا به نوعی از اختلالات طیف اوتیسم می باشد . افزایش روز افزون کودکانی که به عنوان اوتیسم نشخیص داده می شوند یک معضل بهداشتی محسوب می گردد .
žشیوع اوتیسم در پسرها 4 برابرشایعتر ازدخترها است ودرتمام جمعیت های دنیا ؛ تقریبا به همین نسبت دیده می شود

žاوتیسم
žAutism
ž
 
žعلت اوتیسم
žاوتیسم یک ناتوانی طولانی مدت است که منجر به اختلال عملکرد عصبی – روانی در فرد می شود. گر چه به نظر می رسد که اوتیسم عارضه نادری است اما اطلاعات اخیر گویای آن است که شیوع اوتیسم حتی تا20 مورد در هر10000 تولد زنده می رسد. اوتیسم در پسران3 - 4 برابر بیشتر از دختران دیده می شود.
 
žاگر چه علت اصلی آن کاملاً شناخته شده نیست، اما در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است.تحقیقات تأکید زیادی بر منشاء زیست شناختی و عصب شناختی در مغز دارد . در بسیاری از خانواده ها سابقه اوتیسم و یا اختلالات مربوط به آن وجود داشته است که ریشه ژنتیک را مطرح می کند اگر چه تا به حال ژن خاصی که مربوط به اوتیسم باشد شناخته نشده است.
 
žپژوهشگران در مورد نقش ژنتیک در علت شناسی اوتیسم اختلاف نظر دارند و عده ای از آنها ترکیب چندین ژن را به عنوان علت اختلال مطرح می کنند . چندین نظریه درباره اوتیسم مطرح شده که هیچیک به طور دقیق اثبات نشده است.
žاوتیسم یک بیماری روانی نیست
ž؛کودکان مبتلا به اوتیسم کودکان سرکشی نیستند که خود رفتارهایشان را انتخاب کرده باشند. اوتیسم به دلیل داشتن والدین بد ایجاد نمی گردد، به علاوه هیچ عامل روان شناختی خاصی در خصوص تأخیر رشد کودک شناخته نشده است.
žعلایم اوتیسم
žافراد مبتلا به اوتیسم معمولاً حداقل نصف علائمی را که در زیر عنوان شده است نشان می دهند . این نشانه ها از خفیف تا شدید متغیر هستند . در موقعیت های کاملاً متفاوت،  رفتارهایی که با سن کودک تطابق ندارد مشاهده می گردد:
.1مشکلات شدید تکلمی دارند
.2 در بیان نیازها مشکل دارند و از اشارات و حرکات به جای کلمات استفاده می کنند
 

3.اغلب از ضمایر استفاده معکوس می کنند ، به جای استفاده از " من"  از " تو" استفاده می کنند

4. کلمات و یا جملات دیگران را تکرار می کنند

5. خنده و گریه بی دلیل دارند و یا بدون علت مشخص نگران و مضطرب می شوند

6.قادر نیستند با دیگران رابطه برقرار کنند.

7.دوست ندارند در آغوش گرفته شوند و یا دیگران را در بغل گیرند

 

 
 
 

8. به روش آموزش معمول پاسخ نمی دهند.

9.با اسباب بازی، درست بازی نمی کنند.

10. چرخیدن و تاب خوردن را خیلی دوست دارند.

11.احساس درد کمتر یا بیشتر از حد دارند.

12.از خطرات نمی ترسند.

13.پر تحرک یا کم تحرک هستند.

14.به صحبتها و یا صداها پاسخ نمی دهند به طوری که به نظر می آید ناشنوا هستند اگر چه حس شنوایی سالم است.

 
žعلایم اختصاصی
žاوتیسم می تواند بسیار متنوع باشد . در بچه های کوچکتر می تواند به صورت صف آرایی اسباب بازی ها به جای بازی کردن با آنها یا اصرار در تماشای مکرر یک قسمت یا بخشی از فیلم باشد .
žدربچه های بزرگتر که سخن می گویند ؛ ممکن است به صورت تما یل به سخن گفتن درباره عنا وین مورد علاقه بدون توجه به موقعیت و شرایط بروز کند .
žبچه های اوتیسم اغلب مشکلات دیگری هم دارند از جمله نقصان حسی ؛ مشکلات معده ای – روده ای ؛ بی نظمی خواب و اختلالات تشنجی ؛ با این حال این کودکان ممکن است در زمینه های معینی ؛ مهارتهای خاصی از خود نشان دهند مثل نقاشی ؛ ریا ضیات ؛ موسیقی وغیره
 
žتشخیص
žاختلالات طیف اوتیسم ؛ معمولاً به خاطر بروز اختلال عملکرد پایدار در همان اوایل کودکی یعنی در سن 3 سالگی و قبل از آن تشخیص داده می شود . تشخیص هرچه زودترو درمان هر چه سریعتر باید باید آغاز شود . تشخیص صحیح مبتنی بر برسی ارتباطات؛ رفتارها وسطح رشد و تکامل کودک توسط یک گروه حرفه ای صورت می گیرد . آزمون پزشکی برای اوتیسم وجودندارد ؛
 
žبااین حال از آنجا که بسیاری از رفتارها های اوتیسم با سایر اختلالات مشترک است ؛ آزمون های پزشکی باید برای رد سایر علل اجتماعی انجام شود . امروزه برخی از ژن های عامل این اختلال کشف شده و با روشهای آزمایشگاهی می توان به آن ها دست یافت بنا بر این ؛ انجام آزمایشات ژنتیکی ؛ روز به روز اهمیت بیشتری می یابد ؛ بخصوص درپیشگیری از بروز مجددا اختلال در خانواده
žنمونه
žبه عنوان مثال اندروباکالائو پسر سیزده ساله اهل شیکاگو را مى توان نام برد که ظاهراً بسیار تیزهوش است، به خوبى پیانو مى نوازد، از علاقه مندان به موسیقیدان برجسته انگلیسى فرانک لویدرایت است، در انواع بازى هاى «پازل تصاویر» مهارت عجیبى دارد، شماره تلفن ها را همچون کامپیوتر به خاطر مى سپارد و حتى قادر است یک دستگاه رادیو را به آسانى آب خوردن کاملاً از هم باز کرده و دوباره سوار کند، اما کودکى است که نمى داند در پیرامون اش دقیقاً چه مى گذرد، در هنگام دویدن به در و دیوار و پنجره مى خورد، حرف زدن را به سختى و دشوارى انجام مى دهد، به حدى که از گفتن یک جمله معمولى نیز گاهى عاجزاست. خب این چگونه کودکى است؟
 
žبله او به بیمارى Autism مبتلا است. او در عین هوشیارى و تیزهوشى حیرت آورش، از توانایى هاى اولیه برخوردار نیست.
امروزه مى دانیم که تعریف هوش باگذشته متفاوت است.
 
žروش اموزش در این اختلال

گفتار خوانی یا همان لب خوانی

žارتباط کلامی زیاد پرسش و پاسخ
žهمه افراد دچار آسیب شنوایی همراه اوتیسم باید حتماً از سمعک  استفاده کامل نمایند
 
žسخنی با والدین گرامی
žمهم ترین اصل در بهداشت روانی خانواده ، پذیرش استعدادها ، تفاوت های فردی و در نهایت پذیرش ان فرزند است. با توکل به خداوند بزرگ با در نظر گرفتن توانایی های فرزند خود و با دلگرمی هر چه بیشتر در کنار آموزگاران با همراهی همه افراد خانواده ،  نقایص کودک خود از قبیل مشکلات حسی ، جسمی ، حرکتی و ذهنی را بشناسیم و با قرار گرفتن کودک در جایگاه مناسب موافقت نماییم تا شاهد پیشرفت هرچه بیشتر او باشیم
 
žدرمان
žدرمانی برای اوتیسم وجود ندارد ولی مدارک و شواهد نشان داده اند که مداخلات زود هنگام نتایج مثبت زیادی برای کودکان اوتیسم دارند و باید هرچه زودتر آغاز شوند . تعدادی از روش های آموزشی و رفتاری ویژه به عنوان بخشی از مداخلات متداول برای کودکان با اوتیسم استفاده می شوند . مداخلات زود هنگام ؛ عموماً به محرکهای اجتماعی ؛ مهارتهای تقلیدی ؛ درک زبان وکاربرد آنها ؛ مهارت بازیهای مرتبط و تعامل اجتماعی تأکید دارند .
žمطالعات نشان داده اند که افراد با اوتیسم به برنامه های آموزشی ؛ اختصاصی متناسب با نیاز هایشان به خوبی پاسخ می دهند . برخی ممکن است به آموزش یک به یک و یا آموزش در گروههای کوچک نیاز داشته باشند ؛ در حالی که بقیه ممکن است بتوانند آموزش های عمومی را به خوبی درک کنند و موفق باشند . از آنجائیکه اوتیسم یک اختلال با طیف وسیع می باشد ؛ هیچ روشی به تنهایی درمانگر نیست . سایر درمانهای کمک کننده عبارتند از :
žدرمانهای طبی ؛ رژیم درمانی ؛ کاردرمانی و بازی درمانی و ...
 
žتاثیر قصه بر ذهن کودک
žتاثیر قصه بر ذهن کودکان
žنویسندگان حوزه کودک و نوجوان هم چنین روانشناسان رشد بر این عقیده هم رای هستند که قصه-ها برای کودکان خردسال فقط یک محرک روانی و شنیداری نیستند، بلکه کارکردهای فراوانی برای این گروه از کودکان دارند .
žکودکان از طریق قصه ها با محیط پیرامون خود آشنا میشوند. هر قصه ای میتواند فضایی را به وجود بیاورد که کودکان هنگام رویارویی با نمونه های واقعی، رفتار و واکنش مناسبی را از خود نشان دهند
 
žقصه ها به کودکان یاری می رسانند تا ارتباط ها را درک کنند رابطه ای که بین شخصیت های یک قصه وجود دارد، می تواند به کودک یاری برساند که خود چگونه این موارد را در زندگی رعایت کند.
 
žموضوع مهم دیگر که تاثیرزیادی بر فرایند اجتماعی شدن کودک دارد این است که قصه ها پیامها و ارزش هایی را به مخاطب خود منتقل می کنند کودک در اثر شنیدن، تکرار شنیدن و حتی فکر کردن به قصه میتواند این پیامها را جذب کند و ارزشهای خانوادگی، اجتماعی و انسانی را بگیرد.غیرمستقیم بودن این پیامها موجب میشود که برای کودک دلنشین تر، جذاب تر و دوستداشتنی تر شود.
 
 
žهم چنین قصه ها قدرت تمرکز و دقت کودکان را افزایش میدهند .کودکان در اثر شنیدن این توانایی را به دست می آورند تا بتوانند شنیدن فعال را تجربه کنند. آنها حتی برای اینکه بتوانند ماجرا را دنبال کنند، ضروری است که دقت و تمرکز لازم را برای خوب شنیدن تمرین کنند.
 
žکودکان از آن جا که هنوز تجربه گستردهای در شناخت دنیا ندارند، سعی می کنند که با ارتباط دادن بین آموخته های قبلی و موضوعهای جدید به تعادل ذهن خود کمک کنند. این روند معمولا با تخیل کودک عجین میشود و او را یاری میکند که با منطق خود به کشف و شناخت دنیا اقدام کند و بر اساس چنین روندی است که از قصه های تخیلی لذت می برند و از آنها بهره برداری میکنند.
žهمین موارد با ارزش میتواند دلایل مهمی باشد که بتوان از طریق قصه ها به رشد عاطفی، اجتماعی، کلامی و ذهنی کودک یاری نمود.
žدندان قروچه
žدندان قروچه جیست؟
žدندان‌‌قروچه (براکسیسم) به معنای ساییده‌شدن دندان‌ها روی هم یا گیرکردن فک‌ها به هم است‌ که به خصوص در هنگام خواب یا هنگام استرس رخ می‌دهد.
žدر بسیاری از موارد دندان‌ها آسیب نمی‌بینند،‌ گرچه برخی از کودکان که دندان‌‌قروچه می‌کند،‌ ممکن سردرد یا گوش‌درد رخ دهد.
žانواع دندان قروچه
žدر کل دو نوع دندان قروچه وجود دارد:
žنوع اولیه: زمانی که علت مشخص پزشکی برای بروز آن وجود ندارد.
žنوع ثانویه: زمانی که دندان قروچه با اختلالاتی مانند اختلالات روانی (اضطراب و افسردگی)، مصرف داروها (مانند داروهای ضدافسردگی) یا بعضی بیماری ها (مانند پارکینسون) یا آپنه تنفسی (اختلال در تنفس هنگام خواب) همراه است. در نوع ثانویه معمولا با درمان اختلال زمینه ای مشکل دندان قروچه هم حل می شود. البته در بعضی موارد، دندان قروچه به یک عادت تبدیل می شود و در این حالت با درمان و رفع مشکل زمینه ای باز هم این عادت از بین نخواهد رفت.
 
žعلل دندان قروچه
žدندان قروچه در کودکان معمولا در دو دوره زمانی بیشتر دیده می شود؛ در زمان رویش دندان های شیری و زمان رویش دندان های دایمی. اغلب کودکان بعد از این دو دوره عادت دندان قروچه را از دست می دهند.
žعواملی مانند تنفس دهانی، بزرگی لوزه، ابتلا به برخی بیماری ها، کمبود موادغذایی، آلرژی، کرمک، و عوامل روانی مانند اضطراب را دخیل می دانند
 
žدر یک تحقیق جالب مشخص شد که دندان قروچه در کودکان با افسردگی مادران آنها در دوره بارداری مرتبط است. یکی از مشخص ترین ارتباط ها، میان دندان قروچه و انسداد راه های هوایی فوقانی پیدا شده است. در کودکانی که لوزه های بزرگ دارند این لوزه ها با مسدودکردن راه های هوایی باعث اختلالات خواب و تنفس دهانی و بروز دندان قروچه می شود. در مطالعه ای که به تازگی انجام شده، شیوع دندان قروچه را قبل و بعد از درآوردن لوزه سوم در میان کودکان مقایسه کردند و مشخص شد که دندان قروچه به طور مشخص بعد از عمل لوزه کاهش می یابد
žنشانه‌های هشداردهنده وجود دندان‌قروچه:

هنگام خواب کودک‌تان ممکن است صدای ساییده شدن دندان به گوش برسد.

فک و صورت کودک در صبح روز بعد دردناک است.

کودک‌تان شستش را می‌مکد
 کودک شما ناخن‌های‌ش را می‌جود.
کودک‌ شما نشانه‌هایی از گازگرفتن داخل گونه‌اش دارد.
 کودک شما به طور مکرر چیزهایی مانند اسباب‌بازی یا مداد را می‌‌جود.

žدرمان
žاگر دندان قروچه زود تشخیص داده شود، می توان با یافتن علت اولیه و رفع آن، این مساله را نیز درمان کرد اما اگر دیر شده باشد، دندان قروچه به صورت یک عادت درخواهد آمد و حالا باید آن را با روش های اصلاح عادتی، درمان کرد، اما در اینجا به چند روش درمانی اشاره می کنیم:
ž1.مکمل های غذایی: نظریه های متعددی است که مصرف بعضی مکمل ها را برای رفع دندان قروچه توصیه می کنند از جمله منیزیم و کلسیم
 

   2.تحریک حس چشایی: در این روش، بسته های ریزی را پر از ماده بی ضرر اما تلخ می کنند و آن را توسط وسیله ای شبیه دستگاه های ارتودنسی در میان دندان های عقب قرار می دهند. اگر فرد بخواهد در طول شب دندان هایش را به هم نزدیک کند، این بسته پاره و فرد هوشیار می شود. سازندگان آن معتقدند استفاده از آن کمتر از وسایل صدادار است و با خواب افراد تداخل می کند

 
 
žمحافظ (گارد) دهانی: گارد دهانی، وسیله ای پلاستیکی است و توسط دندان پزشک ساخته می شود. این وسیله پلاستیکی روی دندان ها قرار می گیرد و از آنها در مقابل سایش محافظت می کند. بیشتر موارد دندان قروچه توسط همین محافظ ها رفع می شوند. البته آنها وضعیت را درمان نمی کنند بلکه فقط از صدمه به دندان ها و مفصل گیجگاهی – فکی جلوگیری می کنند. این گاردها را باید هنگام خواب شب در دهان قرار داد تا دندان ها حفظ شوند.
 
žبازسازی صدمه ها: دندان های صدمه دیده را می توان با روکش بازسازی کرد. البته برای محافظت از این روکش ها بهتر است یک گارد (محافظ) را در طول خواب روی دندان ها قرار داد.
 

 
 
 Clock And Date onLoad and onUnload Example

اوقات شرعی

شنبه, شهریور ۴, ۱۳91