Health Station

Mohsen Heidari : The Epidemiology student at Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

 
کزازTetanus
نویسنده : محسن حیدری - ساعت ۳:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
 

مراقبت بیماری کزاز.....................


 
 
(ARI)عفونتهای حاد تنفسی
نویسنده : محسن حیدری - ساعت ۳:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
 

عفونتهای حاد تنفسی یکی از علل عمده مرگ و میر اطفال هستند.

عفونتهای حاد تنفسی به دو دسته:

.1 فوقانی : سرماخوردگی-فارنژیت –لارنژیت و ...

.2 تحتانی : برونشیت- برونشیولیت- پنومونی

اکثریت عفونتهای تنفسی حاد فوقانی خفیف بوده بهبودی خود به خود دارند.

حدود 30-25 %مرگ و میر کودکان زیر پنج سال ناشی از عفونت تنفسی تحتانی ودر 90 % به علت پنومونی است .

عوامل اصلی ویروسها و باکتری(هموفیلوس – پنوموکوک)هستند. 


 
 
 Clock And Date onLoad and onUnload Example

اوقات شرعی

شنبه, شهریور ۴, ۱۳91